Mapa źródeł wiedzy

Mapa źródeł wiedzy, bezpieczeństwo w biznesie

Jeśli jesteś głodny wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w biznesie, to świetnie trafiłeś! Mapa źródeł wiedzy to skrótowy przegląd wartych uwagi książek, stron internetowych, blogów, dokumentów, raportów oraz artykułów. „Mapa” będzie systematycznie rozszerzana, celem stworzenia spójnego, możliwie szerokiego przeglądu źródeł, dzięki którym będziesz miał dostęp do wartościowej wiedzy.

Bezpieczeństwo w biznesie – opracowania ogólne

Książki:

Wprowadzenie do bezpieczeństwa biznesu – Jerzy Konieczny

Bezpieczeństwo współczesnej firmy – Marek Ciecierski, Robert Nogacki

Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych – Andrzej K. Koźmiński

Z zagadnień bezpieczeństwa biznesu – red. Jerzy Konieczny

Zarządzanie w czasach burzliwych – Peter Drucker

Firma w warunkach ryzyka gospodarczego – Leszek Korzeniowski

The Business of Resilience. Corporate security for the 21st century – Rachel Briggs, Charlie Edwards (https://www.demos.co.uk/files/thebusinessofresilience.pdf)

PSI Handbook of Business Security – red. Timothy Coombs

Compliance w przedsiębiorstwie. Tworzenie i wdrażanie systemu compliance. Wybrane zagadnienia – Kondrad Orlik, Tomasz Zaleski, Mateusz Ostrowski, Agnieszka Chajewska, Agata Dziwisz

Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy – Nassim Nicholas Taleb

Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania – Wiesław Maria Grudzewski, Irena Krystyna Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz

Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Koncepcja i implementacja – red. Piotr Adam Boguszewski (https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/21920.pdf)

Bezpieczny obrót gospodarczy – Jacek Kukiełka, Marek Matusiak, Jarosław Jaworski (http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/348)

Strony internetowe:

Security Magazine (https://www.securitymagazine.com/)

Lojalność i nielojalność pracowników

Książki:

Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement – Donald Cressey

Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach – Dariusz Ambroziak, Mieszko Maj

Gry i zachowania nieetyczne w organizacji – Marek Bugdol

The Dark Side of Behaviour at Work – Adrian Furnham

Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowe – Ilona Świątek-Barylska

Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami –  Anna Lipka, Alicja Winnicka-Wejs, Jan Acedański

Research on Negotiation in Organizations (tom 6) – red. Roy Lewicki, Robert Bies, Blair Sheppard

Nadużycia finansowe: wykrywanie i zapobieganie – Małgorzata Kutera

Nadużycia w przedsiębiorstwie: przeciwdziałanie i wykrywanie Wiesław Jasiński

Raporty:

Report to the Nations. 2018 Global Study on Occupational Fraud and Abuse – ACFE (https://s3-us-west-2.amazonaws.com/acfepublic/2018-report-to-the-nations.pdf)

Badanie Przestępczości Gospodarczej w Polsce 2016. Wyniki i kluczowe wnioski – PwC (https://www.pwc.pl/pl/pdf/badanie-przestepczosci-gospodarczej-w-polsce-2016.pdf)

Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide – ACFE                                (https://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/documents/managing-business-risk.pdf)

Nadużycia – niewidzialny wróg przedsiębiorstw 2008. Raport z badania nadużyć gospodarczych w polskich firmach – Deloitte

Integrity in the spotlight. The future of compliance. 15th Global Fraud Survey – EY (https://fraudsurveys.ey.com/media/1627/global_fraud_survey_2018.pdf)

Corporate misconduct — individual consequences. Global enforcement focuses the spotlight on executive integrity – E&Y (http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-corporate-misconduct-individual-consequences/$FILE/EY-corporate-misconduct-individual-consequences.pdf)

The Walker Loyalty Report for Loyalty in the Workplace – Walker Information       (http://www.walkerinfo.com/employeeloyalty/Employee_ExecSummary.pdf)

Pulling fraud out of the shadows. Global Economic Crime and Fraud Survey 2018 – PwC (https://www.pwc.com/gx/en/forensics/global-economic-crime-and-fraud-survey-2018.pdf)

Strategia

Państwowe dokumenty strategiczne:

Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (Plan Morawieckiego), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016 (https://www.mr.gov.pl/media/14840/Plan_na_rzecz_Odpowiedzialnego_Rozwoju_prezentacja.pdf)

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013 (http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/006_1_Strategia_Innowacyjnosci_i_Efektywnosci_Gospodarki_2020.pdf)

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa do 2020, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2014  (http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2014/469/1)

Długookresowa strategia rozwoju kraju. Polska 2030, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013 (https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf)

Strategia rozwoju kapitału ludzkiego 2020, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013 (http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/007_2_Strategia_Rozwoju_Kapitalu_Ludzkiego_2020.pdf)

Strategia rozwoju transportu do 2020, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013 (http://mib.gov.pl/media/3511/Strategia_Rozwoju_Transportu_do_2020_roku.pdf)

Strategia Sprawne Państwo 2020, Warszawa 2012
(https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2011/12/SSP-20-12-2012.pdf)

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2013 (http://ks.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20130520SRKS_na_stronie_internetowej.pdf)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
(http://rpo2020.lubuskie.pl/wp-content/uploads/2013/01/Koncepcja_Przestrzennego_Zagospodarowania_Kraju_203013.pdf)

Książki:

The art of war in Word history. From antiquity to the nuclear age – red. Gerard Chaliand

Strategiczny podstęp. Umiejętność wygrywania w biznesie – Marek Staniszewski

Bezpieczeństwo i zarządzanie. Analiza strategiczna – Piotr Daniluk

Materiały źródłowe: 

Sztuka wojny – Sun Tzu i Sun Pin

O wojnie – Carl von Clausewitz

Wyprawa Cyrusa – Ksenofont

Wojna peloponeska – Tukidydes

Książę – Niccolo Machiavelli

Sztuka wojny – Niccolo Machiavelli

Pamiętniki – Charles Talleyrand

Opracowania:

20 przykazań strategicznych – Dariusz Brzeziński, Urszula Golec, Paweł Kranzberg, Beata Mierzejewska, Jakub Niestrój, Paweł Rudnik, Dariusz Woźniak, Dariusz Zbytniewski, Przemysław Pesz (http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/311)

Foresight technologiczny – tom I – Organizacja i metody (http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/287)

Foresight technologiczny – tom II – Foresight technologiczny w praktyce (http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/288)

Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw – Robert Maik, Andrzej Gołoś, Krzysztof Szczerbacz, Paweł Walkiewicz (http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/4020)

Strategia niszy rynkowej – podręcznik dla mikroprzedsiębiorców – Małgorzata Juchniewicz (http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/401)

Kłamstwo i jego wykrywanie

Psychologia kłamstwa – Tomasz Witkowski

Mowa ciała – Allan Pease, Barbara Pease

Mowa ciała kłamców – Lillian Glass

Anatomia Kłamstwa – Philip Houston, Michael Floyd, Susan Carnicero, Don Tennant

Emocje ujawnione – Paul Ekman

Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie – Paul Ekman

Wpływ społeczny i manipulacje

Psychomanipulacje – Tomasz Witkowski

Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka – Robert Cialdini

48 praw władzy – Rober Greene

Psychologia wpływu społecznego – Dariusz Doliński

Techniki wpływu społecznego – Dariusz Doliński

Bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeńśtwo (bezpieczeństwo IT)

Dokumenty i strategie:

Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015
(http://en.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DCB.pdf)

Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2017 (https://mc.gov.pl/files/strategia_cyberbezpieczenstwa_rzeczypospolitej_polskiej_na_lata_2017_-_2022.pdf)

General Data Protection Regulation (GDPR)
(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm)

Raporty:

Krajobraz Bezpieczeństwa Polskiego Internetu 2016. Raport roczny z działalności CERT Polska (https://www.cert.pl/PDF/Raport_CP_2016.pdf)

Tożsamość w chmurze – Jarosław Tomaszewski, Marcin Kraska (https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/d5e473206e9950c48bd7630ce16f7088.pdf)

Jak chronić pomysł na e-biznes? – Justyna Góral-Kaczmarek, Artur Kośmider (http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/49)

Książki:

Oswoić cyberświat. Tożsamość, zaufanie i bezpieczeństwo w Internecie – Edward Lucas

Bezpieczeństwo informacyjne – Krzysztof Liderman

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych. Praktyczny przewodnik zgodny z normami polskimi i międzynarodowymi – Franciszek Wołowski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji – Dorothy E. Denning

Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie – Andrzej Białas

Zarządzanie przepływem i ochroną informacji – red. Mirosław Kwieciński

Bezpieczeństwo informacji – od teorii do praktyki – red. Marek Miłosz

Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem – Paulina Piasecka, Krzysztof Liedel, Tomasz R. Aleksandrowicz

Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji – Krzysztof Liedel, Tomasz R. Aleksandrowicz, Paulina Piasecka

Czasopisma:

European Cyber Security

Strony internetowe:

CERT Polska (https://www.cert.pl/)

Instytut Kościuszki (http://www.ik.org.pl/cyberbezpieczenstwo/)

Projekt „No more Ransom” (https://www.nomoreransom.org/)

Ministerstwo Cyfryzacji (https://mc.gov.pl/)

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – NASK (https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia)

Zaufana Trzecia Strona (https://zaufanatrzeciastrona.pl/)

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń (https://www.cybsecurity.org/pl/)

Niebezpiecznik (https://niebezpiecznik.pl/)

Security Affairs (http://securityaffairs.co/wordpress/)

Urząd Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/)

Ochrona Tożsamości (http://ochronatozsamosci.pl/)

Bezpieczny Dowód Osobisty (https://www.nieskradzione.pl/)

Schneier on Security (https://www.schneier.com/)

Zarządzanie ryzykiem

Przeciw bogom: niezwykłe dzieje ryzyka – Peter L. Bernstein

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne – Tadeusz T. Kaczmarek

Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej – Sławomir Nahotko

Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego. Wyzwania badawcze – Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji – Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Zarządzanie ryzykiem w małych projektach – Mirosław Prywata (http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/132)

Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym – Daniel Kahneman

Radzenie sobie ze stresem

Jak przestać się martwić i zacząć żyć – Dale Carnegie

Stres… kiedy pomaga, a kiedy szkodzi, jak zmienić go w sojusznika – Mario Farne

150 twarzy stresu – Henri Pull

Osobowość stres a zdrowie – Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński

Stres męski – Georgia Witkin

Samoobrona i walka wręcz

Sztuka samoobrony. Na podstawie technik walki wręcz stosowanych przez żołnierzy elitarnych jednostek specjalnych – Martin J. Dougherty

Krav maga. Izraelski system walki w bezpośrednim kontakcie – David Kahn

Zaawansowana krav maga. Wyższy poziom treningu kondycyjnego i samoobrony – David Kahn

Jiu-jitsu brazylijskie – Alexandre Paiva, Sebastian Słowek

Krav maga. Podręcznik zawierający 230 technik ataku i obrony – Darren Levine, John Whitman

Walka Sambo. Rosyjski system walki wręcz – Marek Porycki

Brazylijskie jiu-jitsu – Rigan Machado