Mapa źródeł wiedzy

Jeśli jesteś głodny wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w biznesie, to świetnie trafiłeś! Mapa źródeł wiedzy to skrótowy przegląd wartych uwagi stron internetowych, blogów, dokumentów, raportów, artykułów i – the last but not the least – książek. „Mapa” będzie systematycznie rozszerzana, celem stworzenia spójnego, możliwie szerokiego przeglądu źródeł, dzięki którym będziesz miał dostęp do wartościowej wiedzy, odnoszącej się do poszczególnych zagadnień istotnych dla tej tematyki.

 

Bezpieczeństwo w biznesie – opracowania ogólne

Książki:

Wprowadzenie do bezpieczeństwa biznesu – Jerzy Konieczny

Bezpieczeństwo współczesnej firmy – Marek Ciecierski, Robert Nogacki

Z zagadnień bezpieczeństwa biznesu – red. Jerzy Konieczny

Zarządzanie w czasach burzliwych – Peter Drucker

Firma w warunkach ryzyka gospodarczego – Leszek Korzeniowski

The Business of Resilience. Corporate security for the 21st century – Rachel Briggs, Charlie Edwards (https://www.demos.co.uk/files/thebusinessofresilience.pdf)

PSI Handbook of Business Security – red. Timothy Coombs

Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy – Nassim Nicholas Taleb

Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów
i koncepcji zarządzania
– Wiesław Maria Grudzewski, Irena Krystyna Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz

Strony internetowe:

Security Magazine (https://www.securitymagazine.com/)

 

Lojalność i nielojalność pracowników

Książki:

Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement – Donald Cressey

Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach – Dariusz Ambroziak, Mieszko Maj

Gry i zachowania nieetyczne w organizacji – Marek Bugdol

The Dark Side of Behaviour at Work – Adrian Furnham

Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowe – Ilona Świątek-Barylska

Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami –  Anna Lipka, Alicja Winnicka-Wejs, Jan Acedański

Research on Negotiation in Organizations (tom 6) – Roy Lewicki, Robert Bies, Blair Sheppard

Nadużycia finansowe: wykrywanie i zapobieganie – Małgorzata Kutera

Nadużycia w przedsiębiorstwie: przeciwdziałanie i wykrywanie Wiesław Jasiński

Raporty:

Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse. 2016 Global Fraud Study – ACFE    (https://www.acfe.com/rttn2016/docs/2016-report-to-the-nations.pdf)

Badanie Przestępczości Gospodarczej w Polsce 2016. Wyniki i kluczowe wnioski – PwC               (https://www.pwc.pl/pl/pdf/badanie-przestepczosci-gospodarczej-w-polsce-2016.pdf)

Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide – ACFE                                        (https://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/documents/managing-business-risk.pdf)

Nadużycia – niewidzialny wróg przedsiębiorstw 2008. Raport z badania nadużyć gospodarczych w polskich firmach – Deloitte

Fraud and corruption — the easy option for growth? Europe, Middle East, India and Africa Fraud Survey 2015 – E&Y (http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-emeia-fraud-survey/$FILE/ey-emeia-fraud-survey.pdf)

Corporate misconduct — individual consequences. Global enforcement focuses the spotlight on executive integrity – E&Y (http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-corporate-misconduct-individual-consequences/$FILE/EY-corporate-misconduct-individual-consequences.pdf)

The Walker Loyalty Report for Loyalty in the Workplace – Walker Information       (http://www.walkerinfo.com/employeeloyalty/Employee_ExecSummary.pdf)

Global Economic Crime Survey 2016 – PwC                                                                                               (https://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/pdf/GlobalEconomicCrimeSurvey2016.pdf)

 

Strategia

Państwowe dokumenty strategiczne:

Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (Plan Morawieckiego), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016 (https://www.mr.gov.pl/media/14840/Plan_na_rzecz_Odpowiedzialnego_Rozwoju_prezentacja.pdf)

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013 (http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/006_1_Strategia_Innowacyjnosci_i_Efektywnosci_Gospodarki_2020.pdf)

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa do 2020, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2014  (http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2014/469/1)

Długookresowa strategia rozwoju kraju. Polska 2030, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013 (https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf)

Strategia rozwoju kapitału ludzkiego 2020, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013 (http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/007_2_Strategia_Rozwoju_Kapitalu_Ludzkiego_2020.pdf)

Strategia rozwoju transportu do 2020, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013 (http://mib.gov.pl/media/3511/Strategia_Rozwoju_Transportu_do_2020_roku.pdf)

Strategia Sprawne Państwo 2020, Warszawa 2012
(https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2011/12/SSP-20-12-2012.pdf)

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2013 (http://ks.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20130520SRKS_na_stronie_internetowej.pdf)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
(http://rpo2020.lubuskie.pl/wp-content/uploads/2013/01/Koncepcja_Przestrzennego_Zagospodarowania_Kraju_203013.pdf)

Książki:

The art of war in Word history. From antiquity to the nuclear age – red. Gerard Chaliand

Materiały źródłowe: 

Sztuka wojny – Sun Tzu i Sun Pin

O wojnie – Carl von Clausewitz

Wyprawa Cyrusa – Ksenofont

Wojna peloponeska – Tukidydes

Książę – Niccolo Machiavelli

Pamiętniki – Charles Talleyrand

 

Kłamstwo i jego wykrywanie

Psychologia kłamstwa – Tomasz Witkowski

Mowa ciała – Allan Pease, Barbara Pease

Mowa ciała kłamców – Lillian Glass

Anatomia Kłamstwa – Philip Houston, Michael Floyd, Susan Carnicero, Don Tennant

Emocje ujawnione – Paul Ekman

Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie – Paul Ekman

 

Wpływ społeczny i manipulacje

Psychomanipulacje – Tomasz Witkowski

Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka – Robert Cialdini

48 praw władzy – Rober Greene

Psychologia wpływu społecznego – Dariusz Doliński

Techniki wpływu społecznego – Dariusz Doliński

 

Bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeńśtwo (bezpieczeństwo IT)

Dokumenty i strategie:

Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015
(http://en.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DCB.pdf)

Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2017 (https://mc.gov.pl/files/strategia_cyberbezpieczenstwa_rzeczypospolitej_polskiej_na_lata_2017_-_2022.pdf)

General Data Protection Regulation (GDPR)
(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm)

Raporty:

Krajobraz Bezpieczeństwa Polskiego Internetu 2016. Raport roczny z działalności CERT Polska (https://www.cert.pl/PDF/Raport_CP_2016.pdf)

Książki:

Oswoić cyberświat. Tożsamość, zaufanie i bezpieczeństwo w Internecie – Edward Lucas

Bezpieczeństwo informacyjne – Krzysztof Liderman

Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji – Dorothy E. Denning

Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie – Andrzej Białas

Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem – Paulina Piasecka, Krzysztof Liedel, Tomasz R. Aleksandrowicz

Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji – Krzysztof Liedel, Tomasz R. Aleksandrowicz, Paulina Piasecka

Czasopisma:

European Cyber Security

Strony internetowe:

CERT Polska (https://www.cert.pl/)

Instytut Kościuszki (http://www.ik.org.pl/cyberbezpieczenstwo/)

Projekt „No more Ransom” (https://www.nomoreransom.org/)

Ministerstwo Cyfryzacji (https://mc.gov.pl/)

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – NASK (https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia)

Zaufana Trzecia Strona (https://zaufanatrzeciastrona.pl/)

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń (https://www.cybsecurity.org/pl/)

Niebezpiecznik (https://niebezpiecznik.pl/)

Security Affairs (http://securityaffairs.co/wordpress/)

GIODO – Portal Informacyjno-Edukacyjny (https://edugiodo.giodo.gov.pl/)

ABI – Informator (https://abi.giodo.gov.pl/)

Ochrona Tożsamości (http://ochronatozsamosci.pl/)

Bezpieczny Dowód Osobisty (https://www.nieskradzione.pl/)

Schneier on Security (https://www.schneier.com/)