Polityka prywatności B-secure

Ochrona danych osobowych oraz wszelkich innych poufnych informacji otrzymanych od naszych klientów to jeden z priorytetów firmy B-secure.

Poniższe informacje dotyczą  przetwarzania danych osobowych, do którego dochodzi w ramach strony i bloga B-secure oraz fanpage’u prowadzonego w ramach portalu społecznościowego Facebook. Przedstawione tutaj informacje są zgodne z wymogami artykuł 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Dane administratora to: B-secure Dawid Mrowiec z siedzibą w Świnnej przy ul. Żywieckiej 16.

Z administratorem można nawiązać kontakt pisząc na adres e-mail: biuro@bsecure.pl

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

  1. Przesyłania newslettera – podstawą jest Twoja dobrowolna zgoda na wysyłanie naszego newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  2. Odpowiedzi na pytania oraz prowadzenia komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego i skrzynki e-mail – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgoda udzielona poprzez działanie, czyli przesłanie do nas zapytania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3. Prowadzenie fanpage’a naszego serwisu na portalu społecznościowym Facebook – podstawą jest Twoja dobrowolna zgoda wyrażona poprzez wejście w interakcję ze stroną fanpage’u (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych

We wszystkich przypadkach jest w pełni dobrowolne.

Możliwość cofnięcia zgody

W każdym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych w konkretnym celu. Aby to zrobić wyślij wiadomość na adres: biuro@bsecure.pl

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym cofniesz zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów świadczących dla administratora usługi w postaci: obsługi informatycznej, wynajęcia serwera oraz analityki internetowej.

Podmioty te przetwarzają dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, w sposób zgodny z art. 28 RODO.

Jeśli odwiedzasz fanpage naszego serwisu w mediach społecznościowych odbiorcami Twoich danych może być również właściciel portalu społecznościowego Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie w Irlandii na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych. Zasady te dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy

Twoje dane w postaci elektronicznej mogą być przekazywane do państwa trzeciego, a konkretnie do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przekazywanie to odbywa się jednak w zgodzie z wymaganiami RODO i ogranicza się do danych analitycznych (Google Analytics) oraz danych przetwarzanych w ramach fanpage’u prowadzonego na portalu Facebook.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

  • dostępu do Twoich danych osobowych,
  • ich sprostowania (poprawienia),
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

PLIKI COOKIES

Z racji tego że nasza strona firmowa (https://bsecure.pl/) jak i blog (https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/) wykorzystują statystyki Google Analytics – system „cookies” („ciasteczka”) gromadzi informacje na temat Twojej aktywności na naszej stronie. Dane te są gromadzone w sposób automatyczny. Dostęp do tych danych w postaci zanonimizowanej posiadamy my oraz firma Google.

Pliki Cookies służą do przechowywania informacji o Twoich osobistych preferencjach na naszej stronie. W domyślnych ustawieniach swojej przeglądarki możesz zabronić „umieszczania” plików cookies na Twoim komputerze. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla ich zastosowania. Bardziej szczegółowe informacje na temat działania plików cookies znajdziesz na stronie Google (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl) .

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Korzystanie z naszej strony jest równoznaczne z akceptacją wymienionych tutaj zasad.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszej polityki prywatności bądź chcesz skorzystać ze swoich praw związanych z ochroną danych osobowych skontaktuj się z nami za pośrednictwem tego adresu: biuro@bsecure.pl