Polityka prywatności B-secure

Ochrona danych osobowych oraz wszelkich innych poufnych informacji otrzymanych od naszych klientów to jeden z priorytetów firmy B-secure.

Poniższe informacje dotyczą  przetwarzania danych osobowych, do którego dochodzi w ramach strony i bloga B-secure oraz fanpage’u prowadzonego w ramach portalu społecznościowego Facebook. Przedstawione tutaj informacje są zgodne z wymogami artykuł 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Dane administratora to: B-secure Dawid Mrowiec z siedzibą w Świnnej przy ul. Żywieckiej 16.

Z administratorem można nawiązać kontakt pisząc na adres e-mail: biuro@bsecure.pl

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

  1. Przesyłania newslettera – podstawą jest Twoja dobrowolna zgoda na wysyłanie naszego newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  2. Odpowiedzi na pytania oraz prowadzenia komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego i skrzynki e-mail – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgoda udzielona poprzez działanie, czyli przesłanie do nas zapytania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3. Prowadzenie fanpage’a naszego serwisu na portalu społecznościowym Facebook – podstawą jest Twoja dobrowolna zgoda wyrażona poprzez wejście w interakcję ze stroną fanpage’u (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Wykorzystania plików cookies do celów sprawnego działania strony (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za swój prawnie uzasadniony interes Administrator uważa zapewnienie płynnego działania strony oraz jej zabezpieczenie) oraz do celów statystyczno-marketingowych (podstawą prawną jest Twoja zgoda). Co istotne, pliki cookies na ogół nie są danymi osobowymi choć w niektórych przypadkach mogą gromadzić informacje o użytkowniku pozwalające uznać je za dane osobowe w rozumieniu RODO.

Podanie danych

We wszystkich przypadkach jest w pełni dobrowolne. Wyjątkiem mogą być pliki cookies wykorzystywane do celów sprawnego działania strony.

Możliwość cofnięcia zgody

W każdym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych w konkretnym celu. Aby to zrobić wyślij wiadomość na adres: biuro@bsecure.pl

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym cofniesz zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu.
Okres przechowywania plików cookies znajdziesz w Polityce plików cookies. 

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów świadczących dla administratora usługi w postaci: obsługi informatycznej, wynajęcia serwera oraz analityki internetowej.

Podmioty te przetwarzają dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, w sposób zgodny z art. 28 RODO.

Jeśli odwiedzasz fanpage naszego serwisu w mediach społecznościowych odbiorcami Twoich danych może być również właściciel portalu społecznościowego Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie w Irlandii na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych.
W przypadku korzystania z naszego fanpage’a w tym serwisie administratorami Twoich danych są zarówno B-secure Dawid Mrowiec jak i Facebook Ireland Ltd. W związku z czym możesz żądać wykonania swoim praw od obu administratorów.
Zasady dotyczące przetwarzania danych na portalu Facebook (Meta) znajdziesz pod tym linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy

Twoje dane w postaci elektronicznej mogą być przekazywane do państwa trzeciego, a konkretnie do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przekazywanie to odbywa się jednak w zgodzie z wymaganiami RODO i ogranicza się do danych analitycznych (Google Analytics) oraz danych przetwarzanych w ramach fanpage’u prowadzonego na portalu Facebook.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

  • dostępu do Twoich danych osobowych,
  • ich sprostowania (poprawienia),
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

PLIKI COOKIES

Z racji tego że nasza strona firmowa (https://bsecure.pl/) jak i blog (https://bezpieczenstwobiznesu.com.pl/) wykorzystują statystyki Google Analytics – system „cookies” („ciasteczka”) gromadzi informacje na temat Twojej aktywności na naszej stronie. Dane te są gromadzone w sposób automatyczny. Dostęp do tych danych w postaci zanonimizowanej posiadamy my oraz firma Google.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w naszej Polityce plików cookies. Tam też możesz zmieniać swoje preferencje dotyczące prywatności.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Korzystanie z naszej strony jest równoznaczne z akceptacją wymienionych tutaj zasad.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszej polityki prywatności bądź chcesz skorzystać ze swoich praw związanych z ochroną danych osobowych skontaktuj się z nami za pośrednictwem tego adresu: biuro@bsecure.pl

error: Content is protected !!