Słownik

Słownik Bezpieczeństwa w Biznesie (SBB)

A

B

Bezpieczeństwo osobiste
Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa

C

Corporate investigation
Cykl życia organizacji
Czarne łabędzie

D

Długowieczność

E

Exploit (cyberbezpieczeństwo)

F

Fake news (nieprawdziwe informacje)

G

H

I

Iluzja pieniądza
Infrahumanizacja
Inspektor Ochrony Danych (IOD)

J

K

Kategoryzacja źródeł stresu
Keylogger (cyberbezpieczeństwo)
Kopia zapasowa danych (backup, kopia bezpieczeństwa)

L

Lęk

Ł

M

Megatrendy a bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i jednostki

N

O

Ogólny syndrom adaptacyjny (General Adaptation Syndrome – GAS)

P

Phishing (cyberbezpieczeństwo)
Poczucie bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa
Polityka czystego biurka
Potrzeba bezpieczeństwa
Poziomy zarządzania bezpieczeństwem firmy

Q

R

S

Strach
Stres
Stresor
Spyware (cyberbezpieczeństwo)
Szyfrowanie informacji

T

Teoria opanowania trwogi (Terror Management Theory – TMT)
Trójkąt nadużyć

U

Upadek firmy
Upał

V

W

X

Y

Z

Zagrożenia do przewidzenia (ang. Predictable surprises)
Zmartwienia