Słownik

Słownik Bezpieczeństwa w Biznesie (SBB)

A

Aplikacje mobilne

B

Bezpieczeństwo klientów
Bezpieczeństwo osobiste
Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa
Burza

C

Corporate investigation
Cykl życia organizacji
Czarne łabędzie
Czerwone flagi nadużyć (red flags)

D

Długowieczność
Dywersyfikacja

E

Exploit (cyberbezpieczeństwo)

F

Fake news (nieprawdziwe informacje)

G

H

Hasła

I

Iluzja pieniądza
Infrahumanizacja
Inspektor Ochrony Danych (IOD)

J

K

Kategoryzacja źródeł stresu
Keylogger (cyberbezpieczeństwo)
Kłamstwo
Kopia zapasowa danych (backup, kopia bezpieczeństwa)
Krytyczne myślenie

L

Lęk

Ł

M

Megatrendy

N

Neutralizacja norm moralnych/etycznych
Nielojalni pracownicy
Nieśmiertelność

O

Ogólny syndrom adaptacyjny (General Adaptation Syndrome – GAS)
Organizacyjne środki bezpieczeństwa (RODO)

P

Phishing (cyberbezpieczeństwo)
Poczucie bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa
Polityka czystego biurka
Potrzeba bezpieczeństwa
Poziomy zarządzania bezpieczeństwem organizacji
Prywatni detektywi
Psychopaci

Q

R

Ransomware

Raporty światowego ryzyka

S

Silny wiatr (wichura, huragan)
Strach
Stres
Stresor
Spyware (cyberbezpieczeństwo)
Sygnaliści (whistleblowing, whistleblowers, sygnalizowanie o nieprawidłowościach w organizacji)
Szyfrowanie informacji

Ś

Świadomość sytuacyjna

T

Techniczne środki bezpieczeństwa (RODO)
Teoria opanowania trwogi (Terror Management Theory – TMT)
Trójkąt nadużyć
Trzęsienie ziemi

U

Upadek firmy
Upał

V

W

X

Y

Z

Zagrożenia do przewidzenia (ang. Predictable surprises)
Zagrożenia informacyjne
Zamach terrorystyczny
Zmartwieniaerror: Content is protected !!