Słownik

Słownik Bezpieczeństwa w Biznesie (SBB)

A

B

C

Corporate investigation
Czarne łabędzie

D

E

Exploit (cyberbezpieczeństwo)

F

G

H

I

Iluzja pieniądza

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

J

K

Keylogger (cyberbezpieczeństwo)

Kopia zapasowa danych (backup, kopia bezpieczeństwa)

L

Ł

M

Megatrendy a bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i jednostki

N

O

Ogólny syndrom adaptacyjny (General Adaptation Syndrome – GAS)

P

Phishing (cyberbezpieczeństwo)

Polityka bezpieczeństwa

Polityka czystego biurka

Poziomy zarządzania bezpieczeństwem firmy

Q

R

S

Spyware (cyberbezpieczeństwo)

Szyfrowanie informacji

T

Teoria opanowania trwogi (Terror Management Theory – TMT)

Trójkąt nadużyć

U

V

W

X

Y

Z

Zagrożenia do przewidzenia (ang. Predictable surprises)