Mapa źródeł wiedzy

Mapa źródeł wiedzy, bezpieczeństwo w biznesie

Jeśli jesteś głodny wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w biznesie, to świetnie trafiłeś! Mapa źródeł wiedzy to skrótowy przegląd wartych uwagi książek, stron internetowych, blogów, dokumentów, raportów oraz artykułów. „Mapa” będzie systematycznie rozszerzana, celem stworzenia spójnego, możliwie szerokiego przeglądu źródeł, dzięki którym będziesz miał dostęp do wartościowej wiedzy.

Bezpieczeństwo w biznesie – opracowania ogólne

Książki

Wprowadzenie do bezpieczeństwa biznesu – Jerzy Konieczny

Bezpieczeństwo współczesnej firmy – Marek Ciecierski, Robert Nogacki

Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych – Andrzej K. Koźmiński

Z zagadnień bezpieczeństwa biznesu – red. Jerzy Konieczny

Zarządzanie w czasach burzliwych – Peter Drucker

Firma w warunkach ryzyka gospodarczego – Leszek Korzeniowski

The Business of Resilience. Corporate security for the 21st century – Rachel Briggs, Charlie Edwards (https://www.demos.co.uk/files/thebusinessofresilience.pdf)

PSI Handbook of Business Security – red. Timothy Coombs

Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy – Nassim Nicholas Taleb

Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania – Wiesław Maria Grudzewski, Irena Krystyna Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz

Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Koncepcja i implementacja – red. Piotr Adam Boguszewski

Bezpieczny obrót gospodarczy – Jacek Kukiełka, Marek Matusiak, Jarosław Jaworski

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016. Podręcznik (https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/Podrecznik_DPSN_2016_9_03_16.pdf)

Strony internetowe

Security Magazine (https://www.securitymagazine.com/)

Compliance i etyka

Compliance w przedsiębiorstwie. Tworzenie i wdrażanie systemu compliance. Wybrane zagadnienia – Konrad Orlik, Tomasz Zaleski, Mateusz Ostrowski, Agnieszka Chajewska, Agata Dziwisz

Systemy zarządzania zgodnością compliance w praktyce – red. Bartosz Jagura, Bartosz Makowicz

Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy – Wiesław Jasiński

Compliance w przedsiębiorstwie – Bartosz Makowicz

Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy –  Ewa Gołębiowska

Compliance w podmiotach nadzorowanych rynku finansowego – Paweł Eleryk, Alicja Piskorz-Szpytka, Przemysław Szpytka

Unormowania compliance w korporacjach – Tomasz Braun

Rola organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance– Bartosz Jagura

Biznes, etyka, odpowiedzialność – red. Wojciech Gasparski

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz – red. Wojciech Kapica

Raporty

Systemy zarządzania zgodnością: między pandemią a nowym ładem (2021) (https://instytutcompliance.pl/infoserwis/badania)

Compliance w Polsce. Raport z badania stanu compliance i systemów zarządzania zgodnością w działających w Polsce przedsiębiorstwach (2018) (https://ey.media.pl/pr/384231/compliance-w-polsce-raport-z-badania-stanu-compliance-i-systemow-zarza)

Integrity in the spotlight. The future of compliance. 15th Global Fraud Survey – EY (https://fraudsurveys.ey.com/media/1627/global_fraud_survey_2018.pdf)

Czasopisma

Compliance i Zarządzanie

Compliance (Magazyn Fachowy Instytutu Compliance)

Strony internetowe

Instytut Compliance (http://instytutcompliance.pl/)

Risk & Compliance Platform Europe (https://www.riskcompliance.pl/)

Sygnaliści (whistleblowing)


Ochrona sygnalistów. Regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości – red. Beata Baran, Michał Ożóg

Whistleblowing i wewnętrzne postępowania wyjaśniające – Damian Tokarczyk

Whistleblowing w bankach – Łukasz Cichy (https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Whistleblowing%20w%20bankach_58774.pdf)

Whistleblowing: Toward a New TheoryKate Kenny

Raporty

Whistleblowing Report 2019 – EQS Group AG (https://whistleblowingreport.eqs.com/en/home)

Sygnaliści w Polsce okiem pracodawców i związków zawodowych – Fundacja Batorego (https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Odpowiedzialne%20Panstwo/Sygnalisci-w-Polsce-okiem-pracodawcow-i-zwiazkow-zawodowych.pdf)

HR COMPLIANCE. Kanarek na dachu.Jak podchodzimy do sygnalistów? – DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A. (https://www.dgtl.law/raport-hr-compliance?fbclid=IwAR11fpsH0uk0-Y48ZwDPOWx0YUY5S93QQ0e38uEJ23D7VckF8FVeOxj1rAA)

Sygnalista po polsku – dobre praktyki i rekomendacje wdrożeniowe – PwC (https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2017/sygnalista-po-polsku.html)

Czas na ochronę sygnalistów – EY (https://www.ey.com/pl_pl/forensic-integrity-services/czas-na-ochrone-sygnalistow?WT.mc_id=15001545&AA.tsrc=email&mkt_tok=NTIwLVJYUC0wMDMAAAGAHgELUV3c9bDvn4ek2Uub-MIshJ4nSGv8tDuVvDlXgD2EdzgngxxPtJm6WIuZLx-0UYjYly1PUGjLtV8sRYhhRablNK5BENRJbdNgOSMlsO6-HA)

Śledzenie transpozycji dyrektywy o sygnalistach do porządku prawnego w poszczególnych państwa UE (https://www.polimeter.org/en/euwhistleblowing)

Wykaz prac legislacyjnych dotyczących transpozycji dyrektywy o sygnalistach do polskiego porządku prawnego (https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r230343592,Projekt-ustawy-o-ochronie-osob-zglaszajacych-naruszenia-prawa.html)

Organizacje zajmujące się tematyką sygnalistów:

Fundacja Batorego (http://www.sygnalista.pl/)

Whistleblowing International Network (https://whistleblowingnetwork.org/Home)

Nielojalność pracowników (nadużycia pracownicze/ fraudy)

Książki

Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement – Donald Cressey

Nadużycia w firmach – vademecum. Zapobieganie i wykrywanie – Joseph T. Wells

Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach – Dariusz Ambroziak, Mieszko Maj

Gry i zachowania nieetyczne w organizacji – Marek Bugdol

The Dark Side of Behaviour at Work – Adrian Furnham

Defraudacja i korupcja. Zapobieganie i wykrywanie – Nigel Iyer, Martin Samociuk

Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowe – Ilona Świątek-Barylska

Odporność korporacji. Zarządzanie ryzykiem nadużyć i korupcji – Toby J. F.Bishop, Frank E. Hydoski

Research on Negotiation in Organizations (tom 6) – red. Roy Lewicki, Robert Bies, Blair Sheppard

Nadużycia finansowe: wykrywanie i zapobieganie – Małgorzata Kutera

Nadużycia w przedsiębiorstwie: przeciwdziałanie i wykrywanie Wiesław Jasiński

Jak zbudować korporacje odporna na nadużycia? – Mariusz Bereśniewicz, Jacek Kuchenbeker,  [w:] „Przegląd antykorupcyjny. Czasopismo Centralnego Biura Antykorupcyjnego”, nr 1(2)

Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym – Piotr  Herman, Paweł, Łabuz  Tomasz  Safjański

Raporty

Report to the Nations. 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse – ACFE (https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/)

Badanie Przestępczości Gospodarczej w Polsce 2018. Wyniki i kluczowe wnioski – PwC (https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2018/badanie-przestepczosci-gospodarczej-2018-raport-pwc.html)

Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide – ACFE (https://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/documents/managing-business-risk.pdf)

Nadużycia – niewidzialny wróg przedsiębiorstw 2008. Raport z badania nadużyć gospodarczych w polskich firmach – Deloitte

Corporate misconduct — individual consequences. Global enforcement focuses the spotlight on executive integrity – E&Y (http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-corporate-misconduct-individual-consequences/$FILE/EY-corporate-misconduct-individual-consequences.pdf)

The Walker Loyalty Report for Loyalty in the Workplace – Walker Information (http://www.walkerinfo.com/employeeloyalty/Employee_ExecSummary.pdf)

Pulling fraud out of the shadows. Global Economic Crime and Fraud Survey 2018 – PwC (https://www.pwc.com/gx/en/forensics/global-economic-crime-and-fraud-survey-2018.pdf)

Strategia

Państwowe dokumenty strategiczne

Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (Plan Morawieckiego), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016 (https://www.mr.gov.pl/media/14840/Plan_na_rzecz_Odpowiedzialnego_Rozwoju_prezentacja.pdf)

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013 (http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/006_1_Strategia_Innowacyjnosci_i_Efektywnosci_Gospodarki_2020.pdf)

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa do 2020, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2014  (http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2014/469/1)

Długookresowa strategia rozwoju kraju. Polska 2030, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013 (https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf)

Strategia rozwoju kapitału ludzkiego 2020, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013 (http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/007_2_Strategia_Rozwoju_Kapitalu_Ludzkiego_2020.pdf)

Strategia rozwoju transportu do 2020, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013 (http://mib.gov.pl/media/3511/Strategia_Rozwoju_Transportu_do_2020_roku.pdf)

Strategia Sprawne Państwo 2020, Warszawa 2012
(https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2011/12/SSP-20-12-2012.pdf)

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2013 (http://ks.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20130520SRKS_na_stronie_internetowej.pdf)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
(http://rpo2020.lubuskie.pl/wp-content/uploads/2013/01/Koncepcja_Przestrzennego_Zagospodarowania_Kraju_203013.pdf)

Książki

The art of war in Word history. From antiquity to the nuclear age – red. Gerard Chaliand

Strategiczny podstęp. Umiejętność wygrywania w biznesie – Marek Staniszewski

Bezpieczeństwo i zarządzanie. Analiza strategiczna – Piotr Daniluk

Materiały źródłowe (klasyka myśli strategicznej)

Sztuka wojny – Sun Tzu i Sun Pin

O wojnie – Carl von Clausewitz

Wyprawa Cyrusa – Ksenofont

Wojna peloponeska – Tukidydes

Książę – Niccolo Machiavelli

Sztuka wojny – Niccolo Machiavelli

Pamiętniki – Charles Talleyrand

Opracowania

20 przykazań strategicznych – Dariusz Brzeziński, Urszula Golec, Paweł Kranzberg, Beata Mierzejewska, Jakub Niestrój, Paweł Rudnik, Dariusz Woźniak, Dariusz Zbytniewski, Przemysław Pesz (https://en.parp.gov.pl/component/publications/publication/20-przykazan-strategicznych)

Foresight technologiczny – tom I – Organizacja i metody (https://www.parp.gov.pl/publications/publication/foresight-technologiczny-tom-i-organizacja-i-metody)

Foresight technologiczny – tom II – Foresight technologiczny w praktyce (https://www.parp.gov.pl/publications/publication/foresight-technologiczny-tom-ii-foresight-technologiczny-w-praktyce)

Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw – Robert Maik, Andrzej Gołoś, Krzysztof Szczerbacz, Paweł Walkiewicz

Strategia niszy rynkowej – podręcznik dla mikroprzedsiębiorców – Małgorzata Juchniewicz

Kłamstwo i jego wykrywanie

Psychologia kłamstwa – Tomasz Witkowski

Mowa ciała – Allan Pease, Barbara Pease

Mowa ciała kłamców – Lillian Glass

Anatomia Kłamstwa – Philip Houston, Michael Floyd, Susan Carnicero, Don Tennant

Emocje ujawnione – Paul Ekman

Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie – Paul Ekman

Metody przesłuchań stosowane przez FBI – Rafał Kwasiński

Wpływ społeczny i manipulacje

Psychomanipulacje – Tomasz Witkowski

Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka – Robert Cialdini

48 praw władzy – Rober Greene

Psychologia wpływu społecznego – Dariusz Doliński

Techniki wpływu społecznego – Dariusz Doliński

Bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeńśtwo (bezpieczeństwo IT)

Akty prawne, dokumenty i strategie

Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015
(http://en.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DCB.pdf)

Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2017 (https://mc.gov.pl/files/strategia_cyberbezpieczenstwa_rzeczypospolitej_polskiej_na_lata_2017_-_2022.pdf)

Krajowe Ramy Interoperacyjności (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002247/O/D20172247.pdf)

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001560)

Raporty

Jak chronić pomysł na e-biznes? – Justyna Góral-Kaczmarek, Artur Kośmider (https://www.parp.gov.pl/publications/publication/jak-chronic-pomysl-na-e-biznes)

Książki

Oswoić cyberświat. Tożsamość, zaufanie i bezpieczeństwo w Internecie – Edward Lucas

Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu – red. Cezary Banasiński

Bezpieczeństwo informacyjne – Krzysztof Liderman

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych. Praktyczny przewodnik zgodny z normami polskimi i międzynarodowymi – Franciszek Wołowski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji – Dorothy E. Denning

Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie – Andrzej Białas

Zarządzanie przepływem i ochroną informacji – red. Mirosław Kwieciński

Bezpieczeństwo informacji – od teorii do praktyki – red. Marek Miłosz

Mafia 2.0. Jak organizacje przestępcze kreują wartość w erze cyfrowej – Wojciech Kurowski

Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem – Paulina Piasecka, Krzysztof Liedel, Tomasz R. Aleksandrowicz

Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji – Krzysztof Liedel, Tomasz R. Aleksandrowicz, Paulina Piasecka

Czasopisma

European Cyber Security

Strony internetowe i blogi

CERT Polska (https://www.cert.pl/)

Instytut Kościuszki (http://www.ik.org.pl/cyberbezpieczenstwo/)

Projekt „No more Ransom” (https://www.nomoreransom.org/)

Ministerstwo Cyfryzacji (https://mc.gov.pl/)

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – NASK (https://www.nask.pl/)

Zaufana Trzecia Strona (https://zaufanatrzeciastrona.pl/)

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń (https://www.cybsecurity.org/pl/)

Niebezpiecznik (https://niebezpiecznik.pl/)

Security Affairs (http://securityaffairs.co/wordpress/)

Urząd Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/)

Europejska Rada Ochrony Danych (https://edpb.europa.eu/edpb_pl)

Ochrona Tożsamości (http://ochronatozsamosci.pl/)

Bezpieczny Dowód Osobisty (https://www.nieskradzione.pl/)

Schneier on Security (https://www.schneier.com/)

Zarządzanie ryzykiem (RM) i zarządzanie ciągłością działania (BCM)

Przeciw bogom: niezwykłe dzieje ryzyka – Peter L. Bernstein

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne – Tadeusz T. Kaczmarek

Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej – Sławomir Nahotko

Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego. Wyzwania badawcze – Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji – Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Zarządzanie ryzykiem w małych projektach – Mirosław Prywata

Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym – Daniel Kahneman

Ryzyko Kryzysu a Ciągłość Działania. Business Continuity Management – Tadeusz T. Kaczmarek, Grzegorz Ćwiek

Radzenie sobie ze stresem

Jak przestać się martwić i zacząć żyć – Dale Carnegie

Stres… kiedy pomaga, a kiedy szkodzi, jak zmienić go w sojusznika – Mario Farne

150 twarzy stresu – Henri Pull

Osobowość stres a zdrowie – Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński

Stres męski – Georgia Witkin

Samoobrona i walka wręcz

Sztuka samoobrony. Na podstawie technik walki wręcz stosowanych przez żołnierzy elitarnych jednostek specjalnych – Martin J. Dougherty

Krav maga. Izraelski system walki w bezpośrednim kontakcie – David Kahn

Zaawansowana krav maga. Wyższy poziom treningu kondycyjnego i samoobrony – David Kahn

Jiu-jitsu brazylijskie – Alexandre Paiva, Sebastian Słowek

Krav maga. Podręcznik zawierający 230 technik ataku i obrony – Darren Levine, John Whitman

Walka Sambo. Rosyjski system walki wręcz – Marek Porycki

Brazylijskie jiu-jitsu – Rigan Machado