Stres w pracy w liczbach

stres statystyki

Dzisiejszy wpis będzie zestawieniem różnych statystyk odnoszących się do zjawiska stresu w miejscu pracy. Takie wymierne (liczbowe) spojrzenie na ten istotny dla bezpieczeństwa firmy problem jest bez wątpienia potrzebne. Przy czym trudno oprzeć się wrażeniu, że rzetelnych wyników badań jest mało – szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę skalę problemu oraz jego krytyczny charakter dla prowadzenia biznesu

Ogólny obraz problemu

83% pracowników regularnie odczuwa stres, a 48% w przeciągu ostatniego roku płakało w pracy.

(Workforce Attitudes Towards Behavioral Health, 2019)

Stres i zagrożenia psychospołeczne odpowiadają za 50-60% wszystkich absencji chorobowych

4 na 10 pracujących Europejczyków uważa, że w ich miejscu pracy problem stresu nie spotyka się z odpowiednią reakcją ze strony firmy

(badanie ESENER, rok 2000)

Spośród polskich pracowników biurowych oraz fizyczno-umysłowych 29% odczuwa stres w miejscu pracy od czasu do czasu, 42% często, z kolei 14% przez praktycznie cały czas.

(Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2019)

Świadomość stresu w miejscu pracy a podejmowane działania na rzecz jego redukcji/ ochrony przed stresem

Europa -> świadomość problemu wśród menadżerów 79% i 26% podejmowanie działań i przyjmowanie procedur w zakresie poprawy sytuacji

Polska -> stosunek świadomości problemu do podejmowanie działań wynosi jedynie 15%

Mniej niż 30% europejskich przedsiębiorstw posiada procedury pomagające im zmagać się z problemem stresu w pracy

                                                                                                  (badanie ESENER, rok 2010)

Zmagania z problemem stresu w miejscy pracy

40-50% dużych firm (>250 pracowników) podejmuje się mierzenia stresu swoich pracowników, w przypadku mniejszych firm odsetek ten zamyka się w przedziale 20-30%

(ESENER, rok 2013)

50% badanych pracowników uważa, że powodem przeżywanego stresu jest brak właściwego postępowania ze stresem przez zatrudniające ich firmy

(ESENER, rok 2013)

Powszechnie występującymi w miejscu pracy stresorami są:

  • 72% reorganizacja pracy lub niepewność zatrudnienia
  • 66% nadmierne obciążenie pracą
  • 59% doświadczanie nieakceptowanego zachowania ze strony innych (bullying, molestowanie seksualne)

Z kolei według Stress Pulse Survey główne przyczyny stresu w miejscy pracy to nadmierne obciążenie pracą (46%), problemy z w kontaktach z ludźmi (28%) oraz brak właściwej równowagi w relacji praca – życie prywatne (20%)

(EAP, Stress Pulse Survey 2006)

W polskich realiach, pracownicy główne źródła stresu wiążą z:

  • 39% presją czasu i małą ilością czasu na wykonywanie zadań
  • 37% nadmiarem pracy i obowiązków
  • 31% niewystarczającym wynagrodzeniem za wykonywaną pracę
  • 31% odpowiedzialnością zawodową, obawą przed wyrządzeniem szkody, straty lub krzywdy
  • 21% lękiem przed utratą pracy oraz niepewnością zatrudnienia
  • 18% relacjami z przełożonymi i współpracownikami

(Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2019)

Koszty stresu

Koszty w UE związane z depresją pracowników wywołaną stresem pracy wynoszą 616 mld euro rocznie

 (Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy)

Według Absence Management Survey 201653% długookresowych nieobecności w pracy było determinowane stresem

(CIPD)

12,5 miliona dni pracy utracono w Wielkiej Brytanii w latach 2016/2017 z powodu stresu związanego z pracą, depresji lub zaburzeń lękowych

(Health and Safety Executive)

51% amerykańskich pracowników przyznało, że w wyniku odczuwanego stresu stają się mniej produktywni

(APA)

W 2015 roku zaburzenia psychiczne pracowników (które często są właśnie wynikiem przeżywania nadmiernego obciążenia stresem) kosztowały ZUS 5,9 mld złotych

W 2020 roku z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1,5 mln zwolnień lekarskich. W stosunku do roku 2019 r. nastąpił wzrost liczby zaświadczeń z tytułu zaburzeń psychicznych aż o 25% oraz wzrost liczby dni absencji chorobowej o 37% w stosunku do 2019 r.

Wśród jednostek chorobowych będących główną przyczyną wystawiania zaświadczeń lekarskich były: reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, epizod depresyjny, inne zaburzenia lękowe.

Jeśli chcesz zorganizować w swojej firmie szkolenie bądź warsztaty z zakresu zarządzania stresem lub chciałbyś na własną rękę rozwinąć kompetencje w zakresie zarządzania stresem, czy zwiększyć swoją odporność psychiczną
– zapoznaj się z ofertą firmy B-secure. Więcej informacji na ten temat znajdziesz klikając w poniższy przycisk. Nie zwlekaj daj sobie pomóc!

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

13 mitów na temat stresu

Stres – niewidzialny wróg Twojej firmy

3 kategorie sytuacji potencjalnie stresujących

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

14 + sześć =