Stres w liczbach

stres statystyki

Dzisiejszy wpis będzie zestawieniem różnych statystyk odnoszących się do zjawiska stresu w miejscu pracy. Takie wymierne (liczbowe) spojrzenie na ten istotny dla bezpieczeństwa firmy problem jest bez wątpienia potrzebne. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że rzetelnych wyników badań jest bardzo mało – szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę skalę problemu i jego krytyczny charakter dla prowadzenia biznesu.

Ogólny obraz problemu

Stres i zagrożenia psychospołeczne odpowiadają za 50-60% wszystkich absencji chorobowych

4 na 10 pracujących Europejczyków uważa że w ich miejscu pracy problem stresu nie spotyka się z odpowiednią reakcją ze strony firmy

(badanie ESENER, rok 2000)

 

Świadomość stresu w miejscu pracy a podejmowane działania na rzecz jego redukcji/ ochrony przed stresem

Europa -> świadomość problemu wśród menadżerów 79% i 26% podejmowanie działań oraz przyjmowanie procedur w zakresie poprawy sytuacji

Polska -> stosunek świadomości problemu do podejmowania działań mających na celu poprawę sytuacji to jedynie 15%

Mniej niż 30% europejskich przedsiębiorstw posiada procedury pomagające im zmagać się z problemem stresu w pracy

                                                                                              (badanie ESENER, rok 2010)

 

Zmagania z problemem stresu w miejscu pracy

40-50% dużych firm (>250 pracowników) podejmuje się mierzenia stresu swoich pracowników, w przypadku mniejszych firm odsetek ten zamyka się w przedziale 20-30%

(ESENER, rok 2013)

 

50% badanych pracowników uważa, że powodem przeżywanego stresu jest brak właściwego postępowania ze stresem przez zatrudniające ich firmy

(ESENER, rok 2013)

 

Powszechnie doświadczanymi stresorami w miejscu pracy są:

– 59% doświadczanie nieakceptowanego zachowania ze strony innych (bullying, molestowanie seksualne)

– 66% nadmierne obciążenie pracą

– 72% reorganizacja pracy lub niepewność zatrudnienia

 

Koszty stresu

Koszty w UE związane z depresją pracowników wywołaną stresem pracy wynoszą 616 mld euro rocznie

 (Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy)

 

W 2015 roku zaburzenia psychiczne pracowników (które często są właśnie wynikiem przeżywania nadmiernego obciążenia stresem) kosztowały ZUS 5,9 mld złotych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 + 14 =